rcforum banner
Nitro gorivo za automobile na daljinski Kyosho automobili LiPo baterije
+-

Autor Tema: Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima  (Pročitano 2842 puta)

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima

« poslato: Januar 21, 2016, 02:00:41 pre podne »
Open quickbuttons

rcforum.rs

Poruke: 22
Karma: +0/-0
Van mreže
 • Administrator
 • *****
 • Newbie
  • Pogledaj profil
Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima je stupio na snagu 1.1.2016. godine. Možete ga naći na sajtu Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.
Odg: Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima

« Odgovor #1 poslato: Januar 21, 2016, 01:10:39 posle podne »
Open quickbuttons

rcforum.rs

Poruke: 22
Karma: +0/-0
Van mreže
 • Administrator
 • *****
 • Newbie
  • Pogledaj profil
Stiglo je i pojašnjenje Pravilnika od gospodina Dusana Domazeta iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Evo i odgovora ne neka od pitanja.

Koliko košta ispit provere znanja iz predmeta “Vazduhoplovni propisi”?
Gde mogu da se nadju pitanja i literatura za pripremu ovog ispita (link)?
Kako se prijavljuje ispit?
Da li je za prijavu ispita potrebno lekarsko uverenje?


Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) u članu 12. stav 3 definiše obavezu polaganja ispita provere znanja iz predmeta vazduhoplovni propisi za  lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom a koji se koristi u privredne svrhe kao i lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom kategorije 2,3 i 4.  Da bi stekao pravo na polaganje provere znanja, kandidat podnosi zahtev za polaganje provere znanja zajedno sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi kao i dokazom o uplaćenoj taksi za proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom. Uz zahtev za polaganje provere znanja nije potrebno dostavljanje lekarskog uverenja. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će najkasnije do 30 dana od dana prijema zahteva za polaganje provere znanja doneti rešenje kojim se odobrava provera znanja, određuje datum održavanja provere i isto dostaviti kandidatu. Po prijemu rešenja, kandidat ima obavezu da najavi dolazak na ispit putem elektronske pošte: ispiti @cad.gov.rs.  Provera znanja će se sprovoditi u redovnim ispitnim rokovima u prostoriji Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, na kompjuteru, po principu višestruko ponuđenih odgovora. Kandidatu koji tačno odgovori na najmanje 75%  pitanja biće izdata potvrda o položenoj proveri znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom.  Kandidat koji ne postignu propisan uspeh na proveri imaju pravo na ponovnu proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom uz plaćanje takse za ponovnu proveru znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplovom.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije će prve ispite provere znanja iz predmeta vazduhoplovni propisi za lica koja upravljaju bespilotnim vazduhoplovom organizovati u martu mesecu. Potvrde o položenoj proveri znanja za upravljanje bespilotnim vazduhoplov stečene  pre 1. maja 2016. godine počeće da važe najranije 1. maja 2016. godine u skladu sa članom 20. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15).
Sve dodatne informacije  (iznos taksi, baza pitanja) biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u direktorijumu Vazduhoplovno osoblje poddirektorijum Bespilotni vazduhoplovi.

Da li vlasnici dozvole za upravljanje vozilom B kategorije moraju da imaju kod sebe posebno izdato lekarsko uverenje ili je važeća vozačka dozvola dokaz njihovog zdravstvenog stanja?

Član 13. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) kao dokaz za zdravstvenu sposobnost lica koje upravlja bespilotnim vazduhoplovom prihvata se ili lekarsko uverenje koje je izdato u skladu sa propisom kojim se urećuju bliži zdravstveni uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači određenih kategorija motornih vozila ili važeća vozačka dozvola izuzev vozačkih dozvola kategorija M i F.

Da li je moguće dobijanje dozvole za obavljanje leta po hitnom postupku bez čekanja roka od 5 ili 7 dana u slučaju korišćenja letelice za potrebe snimanja vesti i sl (prirodne nepogode, ne najavljeni javni skupovi i sl)?

Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima ne predviđa takvu mogućnost.

Da li postoje izuzeci u slučaju noćnog leta ukoliko letelica poseduje navigaciona svetla?

Bespilotni vazduhoplov može da leti samo danju, pri čemu sve vreme mora da bude u vidnom polju lica koje njime upravlja (Član 8.  stav 1 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Da li je potrebna dozvola za obavljanje leta ukoliko su lice koje upravlja letelicom i letelica angažovani od strane Vojske Republike Srbije ili MUP-a Republike Srbije a nisu zaposleni u  tim institucijama?


Odredbe Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima se ne primenjuju na bespilotne vazduhoplove koji se  koriste za operativne potrebe organa nadležnih za poslove odbrane, unutrašnjih poslova i carine  (Član 1.  stav 3 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Da li je pored dozvole za obavljanje leta koju izdaje Direktorat potrebna i dozvola MUP-a Srbije?

Operater bespilotnog vazduhoplova ima obavezu da pribavi dozvole drugih nadležnih organa koje su neophodne za obavljanje delatnosti kojom namerava da se bavi (Član 19. Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15))

Koliko košta izdavanje dozvole za obavljanje leta i alokacija vazdušnog prostora?

Za izdavanje odobrenja  u skladu sa članom 7. stav 1, članom 8. stav 2 i stav 4 i članom 9. stav 3 Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) nije predviđeno plaćanje taksi.

Ko ima pravo da kontroliše i proverava da li je let koji je u toku prijavljen i da li operater poseduje dozvolu?

Nadzor na sprovođenjem odredbi Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima  („Službeni glasnik RS“, broj 108/15) je u nadležnosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Koja su dokumenta potrebna za registrovanje letelice?

Za upis bespilotnog vazduhoplova u Evidenciju vazduhoplova koju vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije potrebno je podneti:
1.Popunjen obrazac Zahteva za upis bespilotnih vazduhoplova u evidenciju vazduhoplova;
2. Zahtev vlasnika ili operatera bespilotnog vazduhoplova (po ovlašćenju vlasnika);
3.Dokaz o vlasništvu;
4. Upustvo proizvođača za korišćenje i održavanje bespilotnih vazduhoplova;
5. Izjava o održavanju da se bespilotni vazduhoplov održava u skladu sa uputstvom proizvođača;
6. Polisa osiguranja od odgovornosti prema trećim licima;
7. Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

Sve dodatne informacije ( obrasci, visina taksi) biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

Kako dokazati vlasništvo?


Vlasništvo se dokazuje carinskom deklaracijom ili overenom pismenom izjavom vlasnika.

Da li će biti potrebno dokazivanje vlasništva?

Da.

Da li  ZAHTEV ZA UPIS VAZDUHOPLOVA U REGISTAR / EVIDENCIJU CIVILNIH VAZDUHOPLOVA koji je objavljen na vašem sajtu važi i za bespilotne letelice ili je u pripremi novi dokument?

U pripremi je novi dokument odnosno obrazac Zahteva za upis bespilotnih vazduhoplova u evidenciju vazduhoplova.

Šta se dešava ukoliko vlasnik nema račun o kupovini letelice?


Vlasništvo se dokazuje overenom pismenom izjavom vlasnika.

Kako se registruje letelica koja je sastavljena od delova koji su dostupni na tržištu i ne poseduju uputstvo proizvođača ili je ručni rad ili je sastavljen od delova dostupnih na tržištu?

Upis u Evidenciju vazduhoplova u ovom slučaju vršiće se shodno članu 144.  stav 2 i stav 3 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15) koji glase:
Upis prava svojine u Evidenciju vazduhoplova zasniva se na overenoj pismenoj izjavi vlasnika ako je vazduhoplov proizveden u Republici Srbiji, odnosno na dokazu o plaćenoj carini ako je vazduhoplov proizveden u inostranstvu.
Upis prava svojine na amaterski proizvedenom vazduhoplovu zasniva se na overenoj pismenoj izjavi lica koje je proizvelo vazduhoplov.

Da li će biti potrebno izvršiti atest ovih letelice, ko izdaje atest i koliko on košta?


Ne.

Da li je moguće da nas uputite tj da nam date linkove do svih potrebih formulara i da nam kažete iznos svih taksi koje su potrebne za izdavanje dozvole za upravljnje bespilotnim vazduhoplovom, za dozvolu za obavljanje leta i alokaciju vazdušnog prostora?

Sve informacije o taksama i obrascima biće objavljene na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije u narednom periodu.

Koji dokument uređuje let vazduhoplovnim modelima koji se koriste u sportske i rekreativne svrhe?


Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15).
Odg: Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima

« Odgovor #2 poslato: Oktobar 05, 2017, 03:00:35 pre podne »
Open quickbuttons

Milan76

Poruke: 1
Karma: +0/-0
Van mreže
 • *
 • Newbie
  • Pogledaj profil
Da li se može očekivati uskoro nova verzija Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima?

 

Vremenska prognoza

+4
°
C
H: -2°
L: -7°
Nis
Sunday, 17 January
See 7-Day Forecast
Thu Fri Sat Mon Tue Wed
           
+ + -6° -2° -1°
-3° -1° -2° -7° -12° -9°

Sponzor foruma

Kyosho modeli

Prijatelji foruma

rc klub taurus

 

 

Model sport Beogrd

rc klub taurus

Powered by EzPortal
rcforum banner
DJI prodaja rcshop.rs
Kyosho automobili